Uttrykk for smerter

Smerter

Denne teksten vil i hovedsak handle om akutte smerter. Det vil komme flere tekster etter hvert, som vil omhandle langvarige smerter og ulike typer smerte. Smerter fungere som en alarmfunksjon for kroppen,  fordi smerter gjør oss oppmerksom på at kroppen- eller helsen vår er truet eller skadet. Opplevelsen av smerter kan påvirkes av; psykiske forhold og […]

Smerter Les artikkel