Uttrykk for smerter

Smerter

Denne teksten vil i hovedsak handle om akutte smerter. Det vil komme flere tekster etter hvert, som vil omhandle langvarige smerter og ulike typer smerte.

Smerter fungere som en alarmfunksjon for kroppen,  fordi smerter gjør oss oppmerksom på at kroppen- eller helsen vår er truet eller skadet.

Opplevelsen av smerter kan påvirkes av;

 • psykiske forhold og den enkeltes psykiske helse
 • humør og følelsesmessig tilstand (for eksempel stress, sorg, tap av kroppslig funksjon/kontroll etc.)
 • sosiale forhold
 • kulturelle erfaringer
 • tidligere erfaringer med smerte

Bare du som opplever smerte, kan vite hvordan den føles. Opplevelse av smerte er derfor svært personlig, og det er bare du som kan beskrive hvordan den oppleves og/eller utvikler seg. Smerteopplevelsen kan være et resultat av det som utløser smerten, men trenger ikke alltid være det. Den kan også komme andre steder enn der skaden/sykdommen oppstod. Dette kalles ofte refererte smerter, og kan for eksempel gi smerter i en arm, som følge av en skade i nakken. Utstrålende smerter til arm som følge av hjerteinfarkt, er et annet eksempel.

Usikkerhet rundt årsaken til symptomene, stress, angst og/eller depresjon, kan også påvirke smerteopplevelsen. Smerter kan ha en negativ innvirkning på funksjon, og på sosial- og psykologisk velvære. Smerte er en av de aller vanligste årsakene til at pasienter oppsøker lege og helsevesenet. Ved noen akutte tilstander er bruk av smertestillende legemidler absolutt nødvendig, mens andre tilstander må behandles uten dette. Mange tar kontakt med lege selv om smertene ikke er kraftige, rett og slett fordi de er bekymret for at plagene skyldes en alvorlig sykdomstilstand. Stort sett er smerter i seg selv ufarlige, selv om de være plagsomme.

 

Akutte smerter

Oppstår plutselig, og kan vare fra noen få sekunder til maks 3 måneder. Vanligvis er akutte smerter kortvarige, og ses på som en varsel eller alarm fra nervesystemet om at kroppen er truet av- eller utsatt for- skade eller sykdom. Akutte smerter skyldes vanligvis nervesignaler, som varsler oss slik at vi opplever smerter. Symptomene stanser vanligvis når det som utløser nervesignalene stopper, eller kort tid etter.

Akutte smerter kan ha svært varierende alvorlighetsgrad og intensitet, avhengig av hva som forårsaker dem. Så og si alle mennesker vil oppleve perioder med akutte smerter i løpet av livet, og nesten to av tre nordmenn opplever det etter en operasjon, og/eller i forbindelse med undersøkelser. Eksempler på situasjoner som gir akutte smerter, kan blant annet være:

 • hjerteinfarkt
 • menstruasjon
 • idrettsskader
 • beinbrudd
 • blindtarmbetennelse
 • brannskade

 Sterke akutte smerter forårsaker ofte angst og søvnløshet, som i seg selv kan forsterke smerteopplevelsen.

Man kan også oppleve smerte uten at det er noen vevsskade og nervesignal involvert. Smerter kan oppstå uten at det finnes noe galt med verken nervesystemet, eller der det gjør vondt. Smerten påvirkes  av hva vi føler mens vi opplever smerte. Hvis vi for eksempel er redde eller deprimerte, er det vanlig at symptomene oppleves sterkere og mer ubehagelig. Hvordan vi tolker smerte, om den oppleves farlig eller ufarlig, eller om vi husker en liknende erfaring som grusom- eller noe vi kan takle, har stor betydning for hvordan vi opplever- og mestrer smerte.

Hvis smertene varer utover 6 måneder, går tilstanden over til det vi regner som en langvarig smertetilstand.

 

Hvorfor får vi akutte smerter?

Akutte smerter opplever så og si alle. Vi blir vanligvis født med et godt fungerende nervesystem, som varsler oss om smerter. Selv for tidlig fødte barn kan føle smerte- og reagere på det. Smerteopplevelsen er en viktig beskyttelsesmekanisme, og har som formål å sikre vår overlevelse. Det skjer ved å få oss til å reagere på skader, og samtidig lære oss å unngå/begrense skader. Akutt smerte har derfor en funksjon og mening. Hvis du for eksempel skader deg mens du trener, vil smertene du opplever medføre at du holder det skadete området i ro, og unngår å belaste stedet ytterligere. Dette er kroppens måte å beskytte deg på, slik at du blir raskest mulig bra igjen.

Det er vanlig at akutt smerte til en viss grad kan utløse angst, frykt og fortvilelse, særlig dersom man ikke forstår årsaken til at smertene har oppstått. Selve smerteopplevelsen avhenger av flere faktorer, deriblant årsaken, men den påvirkes også av frykt, stress, sosiale forhold og kultur, blant annet.

Det kan også forekomme at sterk aktivering av nervefibre ikke gir opplevelse av smerte. Dette skjer særlig hvis man er i en truende og farlig, situasjon, som krever at man må handle akutt for å komme bort fra fare, truende sykdom eller skade. I slike situasjoner kan opplevelse av smerter utebli til du er trygg og ute av fare. Årsaken til dette er at hjernen og kroppen sender signaler til nerver som hemmer smerteopplevelsen. Dette er en beskyttelsesmekanisme, fordi hjernen først og fremst må ha fokus på få den skadede gjennom fluktsituasjonen og i trygghet.

 

Behandling

Riktig behandling er svært viktig, både for å lindre lidelse ved sterke smerter, og for å redusere de mange negative virkningene de har på viktige kroppsfunksjoner. God smertelindring reduserer lidelse og komplikasjoner etter skade/sykdom/kirurgi og legger til rette for at man kommer seg tilbake til normalen raskest mulig. Ved akutte smertetilstander er hovedfokus vanligvis smertestillende medikamenter, men plagene kan også lindres med lokalbedøvelse, eller med epidural-bedøvelse til fødende, for eksempel. Undersøkelse og behandling av underliggende årsak er selvsagt også viktig, og vil ofte gi grunnlaget for videre behandling.

Siden smerter oppleves svært individuelt, er helsepersonell avhengige av den enkeltes beskrivelse av smertene, for å kunne gi optimal behandling. Ofte ber man pasienter med akutte smerter om å beskrive smertene på en skala fra 1-10, der 1 betyr ingen smerte, mens 10 er verst tenkelige smerter. Det er også av interesse å høre hvordan smertene beskrives, da det kan gi viktig informasjon både om symptomenes opprinnelse og intensitet. Ord som kan beskrive akutte smerter, kan for eksempel være;

 • stikkende
 • brennende
 • sviende
 • pulserende
 • murrende
 • jevne
 • krampaktige

Forholdet mellom skade og smerte varierer – det vil si; samme skade kan føre til ulik grad av smerte hos ulike personer, men også hos samme person ved ulike anledninger.

vurdering av smerter

 

Kan jeg lindre smerter selv?

Ja, du kan du forsøke å lindre kortvarige- og lette til moderate smerter-  selv. Her er tiltak du kan prøve;

 • Kuldebehandling
   • kjølende lotion/ gele til påføring lokalt på huden der du har vondt
   • kjølende pakninger, eller isposer.
   • Effekt; kjøler ned et lokal smertefullt område, reduserer hevelser og lindrer smerte
 •  Varmebehandling
     • varmeflaske, varme omslag
     • varmekrem eller varmestift
     • varmepakning, lokale varmepads til ulike steder på kroppen.
     • Effekt; Økt blodgjennomstrømning i vevet, løser opp harde muskler og spenninger, lindrer smerter og gir bedre bevegelighet. 
     • Obs! Det finnes situasjoner der varmebehandling IKKE bør benyttes. Spør oss her; https://www.spor-sykepleieren.no/bestillingsportal/
 • Du kan bruke milde til moderate, reseptfrie, smertestillende medisiner
 • Avslappingsteknikker
   • Meditasjon
   • Yoga
   • Massasje/ aromaterapi
   • Effekt; Kroppen slapper mer av, pusten og puls roer seg, mange opplever psykisk og fysisk smertelindring
 • Pusteteknikker
   • mestringsstrategier
   • Effekt; å puste rolig, unngå panikk, angst eller stress rundt smerter, vil sannsynligvis gjøre at din neste opplevelse av akutte smerter blir lettere å takle. 
 • Lokalbedøvende, reseptfrie, legemidler
   • Locoid gel
   • Zyx
   • Effekt; Lokal smertelindrende effekt, følelse av “nummenhet”. Effekten varer dessverre ikke lenge, og behandlingen må derfor gjentas ofte. 
 • Reseptfrie betennelsesdempende- og smertestillende gel;
   • Voltarol gel
   • Ibux gel
   • Aloe Vera gele (mot brannsår, for eksempel)
   • Effekt; gir lokal, men relativt kortvarig smertelindring. Brukes derfor flere ganger daglig. 

Det finnes altså mye du selv kan gjøre mot smerter. Det er viktig å huske at alle legemidler kan ha bivirkninger, så vi anbefaler deg å prøve andre, ikke-medikamentelle, behandlingsmetoder, før du prøver legemidler. Ta gjerne kontakt med oss for veiledning her; Spør oss om smertelindring

 

Hva gjør legen?

Ved moderate til alvorlige, akutte smerter, eller intense smerter som vedvarer, er det viktig å finne ut hva som forårsaker smertene. Samtidig er det viktig å lindre smertene, slik at du ikke får komplikasjoner eller følger av å ha store smerter over tid. Legen vil undersøke deg, og stille deg spørsmål, for å kartlegge smertene dine og din tilstand for øvrig. Når det er gjort, vil legen mest sannsynlig foreskrive smertestillende medisiner til deg, mens dere venter på flere undersøkelser eller svar på tester. Medisiner som ofte gis ved akutte smerter, kan blant annet være;

 • Paralgin Forte
 • Voltaren
 • Paracet
 • Ibux eller andre tilsvarende produkter
 • Nobligan/ tramadol
 • Morfin
 • Lokalbedøvende legemidler

Medisinene som gis, avhenger av hva man tror er årsaken til smertene. Hvis man har traumatiske skader, vil leger raskt tilby Morfin. Er smertene mer moderate, og opprinnelsen er ukjent, avventer man gjerne de sterkeste smertestillende legemidlene til man vet mer.

 

Til slutt…

Akutte smerter krever vanligvis større grad av hvile og restitusjon (normalisering/bedring etter sykdom eller skade) enn mer langvarige smertetilstander. Lytt til kroppen din, dersom du opplever akutte smerter, og hvil deg hvis/når du trenger det. Oppsøk hjelp fra helsevesenet dersom smertene forverrer seg, og du ikke kjenner årsaken til de akutte smertene.

Dersom du har fått reseptpliktige legemidler for behandling av smerter, er det viktig at du følger legens dosering og veiledning for øvrig. Dersom du ikke opplever den effekten du forventer av smertestillende legemidler, bør du ta kontakt med legen din for en ny vurdering av ditt behov for smertestillende medikamenter, eller for andre tiltak.

Ved akutte smerter vil smerteopplevelsen normalt avta og etter hvert stoppe helt, når årsaken til de akutte smertene opphører.

Del med dine venner