hjernerystelse

Hjernerystelse

Hva er en hjernerystelse?

Hjernerystelse er den vanligste, og mest ufarlige, formen for hodeskader, og forekommer som følge av fysiske traumer. I Norge rammes mer enn 20 000 av en slik skade hvert år.  Hjernerystelse skyldes vanligvis et slag mot hjernen som skaper en rystelse av hjernen, inni hodeskallen. Skaden oppstår ved støt mot hodet ved et fall, eller ved et slag direkte mot hodet.

En hjernerystelse er ikke farlig, men oppleves ubehagelig for den som rammes. Tilstanden krever ikke behandling, men man bør gi hjernen ro og hvile til den kommer seg av seg selv.

Hjernerystelse kan også oppstå i sportslige sammenhenger, for eksempel er det en svært vanlig skade for profesjonelle boksere.

 

Symptomer

Symptomene hos barn og voksne er vanligvis ganske like;

 • Inntredelse av kortvarig bevisstløshet umiddelbart når skaden oppstår. Dette varer vanligvis fra få sekunder til få minutter (inntil 10 minutter regnes som vanlig)
 • lettere/moderat form for hodeskade
 • kvalme, eventuelt etterfulgt av brekninger og/eller oppkast
 • hodepine
 • kortvarig hukommelsestap før og etter hjernerystelsen inntraff
 • svimmelhet og lett forvirring

 

Symptomlindring ved hjernerystelse

 • Unngå bruk av mobil, Ipad, PC, TV og dataspill
 • Plages du med hodepine, svimmelhet og kvalme, kan det hjelpe å ligge på et mørkt rom, uten stimuli i form av lys og lyd.
 • unngå mentalt arbeid, unngå å lese
 • unngå moderat/hardt fysisk arbeid
 • De første 48 timene bør du ikke bruke smertestillende, da det kan skjule en eventuell forverring av symptomer

 

Behov for observasjon?

Alle med hjernerystelse bør overvåkes de første 24 timene, men ikke nødvendigvis av lege eller på sykehus. I de fleste tilfeller kan en person med hjernerystelse trygt dra hjem, så lenge det er en ansvarlig voksen til stede som kan overvåke vedkommende med jevne mellomrom de første 24 timene.

Den første natten etter skaden oppstod, bør den skadete vekkes minimum hver 2. time for sjekk av bevissthetsnivå. Spør pasienten om navn, fødselsdato, og hvor de bor.

Dersom det oppstår forverring i løpet av de første 12 timene, skal man ta kontakt direkte med lege eller sykehus.

 

Forløp

Ved lett eller moderat hjernerystelse forventes det at pasientene blir bra innen 2-7 dager, men for noen tar det lenger tid – gjerne inntil 3 måneder. Det er vanligvis ikke nødvendig med kontroller for disse pasientene. De som sendes hjem uten observasjon, bør likevel observeres av en voksen og ansvarlig person de første 24-48 timene.

Ved alvorligere hjernerystelse kan det ta lenger tid før man blir bra, uten at det er unormalt av den grunn.

 

Når bør man kontakte lege?

 • I tilfeller der den skadete har synlige skader i hodet etter fall eller slag, bør legevakten kontaktes for å utelukke hodeskader av alvorligere art
 • Hvis den skadete er bevisstløs i mer enn 10 minutter
 • Om den skadete har våknet opp og virker klar og orientert, men over tid blir mer sløv, søvnig og fjern
 • Dersom den skadete over en lengre periode klager på vedvarende hodepine, kvalme, brekninger, synsforstyrrelser

Del med dine venner