svangerskapsdiabetes

Svangerskapsdiabetes

Som navnet tilsier, starter denne sykdommen i svangerskapet. Den vil vanligvis gå over av seg selv etter fødselen. Svangerskapsdiabetes oppstår dersom kroppen til den gravide ikke klarer møte det økte behovet for insulin som oppstår under graviditeten. Dette kan gi økt fare for komplikasjoner i svangerskapet og ved fødselen, for både mor og barn. Med riktig behandling går det vanligvis veldig bra med begge.

Svangerskapsdiabetes oppstår vanligvis som følge av arv, overvekt eller hvis du har hatt svangerskapsdiabetes i tidligere svangerskap. Sykdommen gir sjelden symptomer, og blir vanligvis påvist ved hjelp av en sukkerbelastningstest, også kalt glukose-toleranse test, som vanligvis brukes i svangerskap, men også ellers, for å påvise diabetes.

 

Hvem bør ta sukkerbelastningstest?

Hvis du oppfyller et av de følgende kravene, bør du ta testen;

  • Du er førstegangsfødende og over 25 år
  • Er over 40 år, gravid og har født barn før
  • Har hatt svangerskapsdiabetes eller svangerskapsforgiftning i tidligere svangerskap
  • Du er overvektig, med kroppsmasseindeks (også kjent som BMI) på over 25 før svangerskapet
  • du har etnisk bakgrunn fra land utenfor Europa
  • Hvis du har foreldre eller søsken med diabetes

 

Hvordan foregår en sukkerbelastningstest?

Man bruker testen for å måle hvor mye blodsukkeret i blodet stiger etter at du spiser/drikker noe sukkerholdig. Testen tar vanligvis 2,5 timer. Du må møte fastende til testen. Legen tar en blodprøve av deg, før testen påbegynnes. Like etter blodprøven, bes du om å drikke en viss mengde vann, tilsatt sukker. Deretter blir du bedt om å vente i 2 timer, før det tas en ny blodprøve av deg.

Dersom ditt fastende blodsukker, eller blodsukkeret ditt 2 timer etter testen, viser forhøyet blodsukker, har du svangerskapsdiabetes. Legen vil kunne gi deg svar på testen like etter den siste blodprøven er tatt. I svangerskap gjennomføres vanligvis sukkerbelastningstesten i uke 24-28.

 

Behandling av svangerskapsdiabetes

Et sunt kosthold og daglig fysisk aktivitet i resten av svangerskapet, er vanligvis tilstrekkelig behandling for svangerskapsdiabetes. Målet med kostholdet, er å sikre at du og barnet ditt får i dere nødvendige næringsstoffer. Det er viktig at blodsukkeret holdes stabilt, og dermed ikke blir for høyt.

Ved påvist svangerskapsdiabetes, er det viktig at du følger de råd du får fra jordmor og/eller fastlege. Ved å måle ditt eget blodsukker, kan du følge med på hvordan ulike matvarer påvirker blodsukkeret ditt. Da blir det lettere å gjøre de nødvendige endringene i kostholdet slik at du holder blodsukkeret stabilt. Du vil få opplæring i hvordan du måler blodsukkeret av din fastlege eller jordmor. Du vil også få veiledning i hvilke verdier du bør sikte mot å oppnå.

Det er vanlig å måle blodsukkeret rett før et måltid og 2 timer etter. Blodsukkeret er lavest når det er lenge siden forrige måltid (om morgenen) og høyest 1-2 timer etter du har spist.

 

Hva skjer med svangerskapsdiabetes, etter svangerskapet?

Vanligvis går svangerskapsdiabetes over etter fødselen. Gravide som har hatt svangerskapsdiabetes har likevel større risiko for å utvikle diabetes type 2, seinere i livet. Din fastlege bør derfor følge deg opp. Det bør tas blodprøve av deg for å måle ditt langtidsblodsukker 4 måneder etter fødselen, og deretter 1 gang i året. Dette bør man gjøre for å at du skal bli tryggere på egen helse. Dette kan også forhindre at du går lenge med ubehandlet diabetes type 2, som kan gi deg komplikasjoner

For mer informasjon om diabetes generelt, og om diabetes type 2, kan du lese mer http://spor-sykepleieren.no/diabetes/

Del med dine venner