influensa

Influensa

Influensa er en infeksjonssykdom med symptomer fra luftveiene, forårsaket av influensavirus. Sykdommen rammer mange nordmenn i alle aldre, hvert år. Kronisk syke, eldre og gravide rammes ofte hardere, og de anbefales derfor å vaksinere seg mot influensa. Sykdommen er svært smittsomt, og smitter gjennom dråpesmitte, for eksempel via hosting og nysing. Symptomene  minner om forkjølelse, men hovedforskjellen er vanligvis at du blir sykere av influensa, og at sykdommen varer lengre. Perioden fra du blir smittet til du blir syk, varierer fra 1-4 dager. Sykdommen varer som regel i 7-12 dager. En person som er smittet av influensa, er smittsom fra dagen før symptomene opptrer og i 3-5 dager etter vedkommende blir syk.

I en gjennomsnittlig influensasesong i Norge, vil 5-10% av alle voksne og 20-30% av alle barn bli smittet. Influensavirus endrer seg hele tiden. Med noen års mellomrom oppstår nye varianter av viruset, som gjør at beskyttelse mot tidligere varianter ikke virker. Dette er hovedårsaken til at influensasesongen kommer igjen år etter år, og det er også årsaken til at vaksiner må lages- og tas på nytt hvert år. Norge og Europa rammes vanligvis hardest av influensa i perioden november- april hvert år.

 

Symptomer

Infeksjonen kommer ofte brått på, og følgende symptomer kan oppstå;

 • Høy feber
 • frysninger/ kaldsvette
 • muskel- og leddsmerter
 • hodepine
 • slapphet/ tretthet
 • sår/vond hals
 • nedsatt matlyst
 • tett eller rennende nese
 • tørrhoste
 • Mageplager som oppkast og diaré (sjelden hos voksne, men kan forekomme hos barn).

Du kan ha influensa uten å ha alle symptomene. Noen opplever å også få en bakterieinfeksjon i tillegg, blant annet lungebetennelse, ørebetennelse eller bihulebetennelse. Dette kommer som regel mot slutten av influensaen. Hvis du tror at dette gjelder deg, bør du kontakte lege, for slike infeksjoner kan noen ganger kreve behandling med antibiotika. Du kan lese om antibiotikabehandling her; Informasjon om antibiotika

Flere av symptomene kan ligne- eller være tilsvarende symptomer på andre infeksjoner.

 

Hva skiller influensa fra Covid-19?

Covid-19 og influensa gir svært like symptomer, men det finnes enkelte ting som kan skille dem;

 • langvarig høy feber er mer vanlig for influensasyke, enn for Covid-19 pasienter (med mildt til moderat forløp)
 • Barn og gravide er utsatt for mer alvorlig sykdom av influensa, det er de ikke i samme grad ift Covid-19.
 • Nysing er vanligere for Covid-19, men ikke for influensa
 • tap av lukt-/smak sans er vanlig for Covid-19, men ikke for influensa
 • Pustevansker/ kortpusthet er vanlig hos pasienter med Covid-19, men ikke for influensasyke.
   • NB! Influensasyke kan også få disse symptomene, men kun dersom de utvikler lungebetennelse.

Symptomer alene kan ikke avgjøre hvilken infeksjon du har. Kun en spesifikk test kan avgjøre dette, men testing er ikke nødvendig eller anbefalt nå.

 

Behandling og prognose

Det finnes ikke en spesifikk behandling mot influensa, den går som regel over av seg selv. Det viktigste du kan gjøre, er å følge kroppens symptomer, og hvile/sove mye. Hvis du har høy feber, eller langvarig feber, er det viktig at du drikker mye. Det er mulig å behandle de ulike symptomene med reseptfrie legemidler.

Influensasykdommen varer vanligvis 1-2 uker, gjerne med høy feber den første uken. Slapphet og hoste vedvarer ofte i mer enn 2 uker. Det er vanlig at det kan gå noen uker før du er i god form etter en slik infeksjon.

Lurer du på noe? Vi kan hjelpe deg; Spør oss om influensa

 

Andre tiltak og anbefalinger

For å unngå å smitte andre, eller for å unngå å bli smittet selv –  vær nøye med hygiene, og vask hendene ofte.

Hvis du føler deg syk, så hold deg hjemme til du føler deg bedre, i det minste til du er feberfri. Det samme gjelder barn og unge – de bør holdes hjemme fra skole og barnehage til de er feberfrie.

For de aller fleste er influensa plagsomt, men ikke komplisert. Ved gjennomgått influensa, har du vanligvis god beskyttelse mot å få sykdom på ny de nærmeste årene.

Du kan også lese mer om influensa her; helsenorge om influensa

Del med dine venner