omgangssyke

Omgangssyke (smittsom mageinfeksjon)

Omgangssyke er en svært vanlig infeksjon, vanligvis forårsaket av virus. I Norge oppstår omgangssyke oftest om vinteren, men den kan forekomme hele året. Infeksjonen er en svært vanlig årsak til relativt kortvarige, men intense plager fra mage og/eller tarm. Det varierer hvor fort symptomer oppstår, avhengig av hvilket virus som forårsaker sykdommen, men det går vanligvis mellom 12-48 timer fra smitte til symptomer oppstår. Sykdomsperioden varer normalt sett fra 3-7 dager med varierende grad/intensitet av symptomer. Infeksjonen smitter veldig lett, og kan ramme folk i alle aldre. Omgangssyke er vanligvis en ufarlig infeksjon for ellers friske mennesker, men den kan bli mer alvorlig for barn, og for personer som allerede har et redusert immunforsvar som følge av annen sykdom.

 

Årsaker

Omgangssyke forårsakes i de  fleste tilfeller av ulike virus. I Norge skyldes nærmere 90% av alle tilfeller en infeksjon med Noroviruset. Dette er et virus som smitter svært lett, slik at dersom man har vært utsatt for smitte, er sjansen svært stor for at man vil bli syk selv. En årsak til dette, er at det kreves svært liten mengde virus for å bli smittet/ utvikle sykdom.

Virus som gir omgangssyke, smitter oftest via avføring fra smittede personer. Smitten spres da ved at den syke, eller de som hjelper/ har omsorg for den syke, har slurvet med håndvask etter toalettbesøk, eller i forbindelse med matlaging. Viruset kan også overleve i lang tid på overflater, som for eksempel dørhåndtak og toalettseter. Noen av virusene som gir omgangssyke, kan også smitte gjennom spytt og hoste, eller ved brekninger. Spesielt ved norovirus-infeksjoner, som er den vanligste årsaken til omgangssyke, er det vanlig med dråpesmitte i forbindelse med brekninger.

Som nevnt smitter omgangssyke svært lett. I små miljøer med mye kontakt blant mennesker, for eksempel i barnehager, på skoler og på sykehus, sprer sykdommen seg raskt til mange. Barn er i tillegg spesielt utsatt for å få omgangssyke, som følge av at deres immunforsvar er mindre utviklet enn hos voksne.

 

Hvordan smitter omgangssyke?

Viruset smitter oftest via avføringen til en person som har omgangssyken på grunn av dårlig håndvask etter toalettbesøk. Du kan også bli smittet ved at du puster inn dråper fra oppkast til en person som har omgangssyken. I noen tilfeller smitter viruset ved at en smittet person hoster eller nyser. Viruset kan da finnes i små dråper som kommer ut av munnen eller nesen.

Du kan bli smittet med viruset ved at du holder en smittet person i hånden, eller hvis du tar på samme dørhåndtak og andre gjenstander. Det samme gjelder hvis du deler kopp/glass eller lignende med en smittet person.

Fra du blir smittet til du får symptomer, går det i gjennomsnitt mellom 12 til 48 timer. Viruset er mest smittsomt mens man har oppkast og diarè, men viruset smitter også i en kort periode før du får symptomer, og inntil 48 timer etter at du sist hadde symptomer.

 

Symptomer

De vanligste symptomene er;

 • Akutt kvalme
 • Akutt oppkast
 • magesmerter
 • diaré (hyppig, løs avføring)
 • nedsatt allmenntilstand
  • hodepine
  • svimmelhet
  • feber (men ikke høy)
  • man føler seg slapp
  • verk i muskler/ledd

Omgangssyke opptrer typisk med akutt innsettende kvalme, oppkast, magesmerter og vandig diaré. Omgangssyke innebærer vanligvis en kombinasjon av oppkast og diaré, men det kan også forekomme at slipper unna med “bare” en av delene.

Ved kombinasjon, oppstår vanligvis kvalme og oppkast først. Ofte føles det som at kvalmen og påfølgende oppkast kommer helt plutselig, ut av det blå. Deretter kaster de fleste opp relativt ofte, selv om magen etter hvert blir tom. Oppkast avtar vanligvis etter 2-3 dager, men blir da som regel avløst av diaré. Det er ikke uvanlig med 4-8 runder med diaré i løpet av et døgn.

Omtrent halvparten som får omgangssyke, får også litt feber. Det er imidlertid ikke vanlig med høy feber.

 

Hva hjelper mot omgangssyke?

Man taper mye væske gjennom både oppkast og diaré, samtidig som at matlysten er mindre og drikke frister lite, mens omgangssyken pågår. Uttørking/dehydrering kan forekomme, og det kan være alvorlig, spesielt hos barn under 2 år, og blant eldre og syke mennesker. For å unngå uttørking er det derfor viktig å erstatte væsketapet og salttapet som oppstår mens du er syk. Lite og mørk urin er tegn på at du ikke får i deg nok væske.

Vær nøye med hva du drikker. Vanlig vann erstatter ikke tapet av salter fra kroppen din, og virker mot sin hensikt for kvalme og oppkast. Mye væske på en gang gir magesekken et lite sjokk, og det resulterer dessverre ofte i mer oppkast. Drikk heller små mengder om gangen, og ofte. Drikk gjerne noe som inneholder salt, eller aller helst – en kombinasjon av salt eller mineraler, og sukker. Om nødvendig, prøv med en teskje om gangen.

På apoteket kan man også kjøpe spesielle væskeerstatninger (Gem®), som også kan bidra til å erstatte kroppens behov for salter og sukker, dersom du ikke får i deg annet. Du kan lese mer om det her; Boots apotek om GEM.

Øk gradvis mengde drikke, etter hvert som du opplever at kroppen tåler det du tilfører. Små mengder drikke om gangen kan også lindre kvalmen. Når man tåler drikke bedre, kan man også gradvis prøve seg frem med litt mat. Prøv gjerne først med for eksempel Ritz-kjeks, eller loff med smør på, da de tilfører kroppen salt, som den trenger for å hente seg inn etter sykdommen.

 

Andre gode råd;

 • Når du har omgangssyken, bør du holde deg i ro og hvile mye.
 • Unngå å drikke kaffe, alkohol og søt drikke (les: brus og saft).
   • Søt drikke øker væskemengden i tarmen, og kan forverre diaré.
 • Du bør også unngå bruk av røyk og snus.
   • Gi barn det de vil ha av drikke og mat, selv om de er syke.
 • Hvis du ikke klarer spise i en periode, er det ingen krise.
   • Det er væsketapet man bør erstatte, og da med drikke.
 • Du blir vanligvis raskere frisk ved å fortsette å spise, selv om du kaster opp.
   • Det er ingenting i veien for å spise lett fordøyelig mat, i mindre mengder (supper, kjeks, yoghurt)
 • Vi anbefaler ikke bruk av medikamenter. Diaré er kroppens måte å få bukt med infeksjonen på – å “skylle eller spyle” viruset ut av tarmen.
   • Medisiner anbefales kun når væsketapet blir svært stort, og da i samråd med lege.

 

Hvor lenge skal man være hjemme etter omgangssyke?

Det er normalt sett ikke behov for å oppsøke lege eller legevakt ved omgangssyke, da sykdommen vanligvis er ufarlig og begrenser seg selv. Symptomene gir seg vanligvis i løpet av 3-7 dager.

Vær oppmerksom på at du ikke kan gå på jobb, og barna kan ikke gå tilbake i barnehage eller på skole, før de har vært symptomfri i 48 timer. Dette er spesielt viktig dersom man jobber i helsevesenet, med mat/servering eller for øvrig i tett kontakt med andre.  Dersom man går tilbake i jobb, skole eller barnehage før anbefalt tid er gått, vil man lett kunne smitte andre. 

 

Hvordan unngå omgangssyke?

Rådene for å unngå å bli smittet, er enkle, men viktige;

 • Vask hendene grundig med såpe og rennende vann.
 • God kjøkkenhygiene er viktig.
 • Benytt flytende såpe og papirhåndkle. Bruker du håndklær til å tørke deg med, må de være rene.
 • Hvis du kjenner til at det går infeksjon med noro-virus, vil hånddesinfeksjonsmiddel ha begrenset effekt. Rengjøring med såpe og vann er dermed det eneste effektive virkemiddelet vi har, som da er viktig for å fjerne virus.
 • Ved rengjøring av overflater med oppkast eller avføring, bør overflatene dekkes og tørkes opp, gjerne med oppsugningspapir. Av de vanligst brukte rengjøringsmidler i hjemmet kan klorin brukes, så fremt overflaten tåler klor (følg anvisning på flasken). Dersom toalett, dørhåndtak, vask og andre berøringspunkter er tilsølt, kan de også tørkes over med klorvann.
 • Klær eller sengetøy bør vaskes på 60 ° C for å sikre at viruset drepes.
 • Ikke del håndklær eller vaskeklut med andre.

 

Del med dine venner