Personvern

1  Innledning

Spør Sykepleieren (“vi”) er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. 

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser. 

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

2  Hvilke personopplysninger har vi om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

 • Opplysninger om deg: Informasjon du oppgir når du oppretter en brukerkonto eller bestiller en time som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.  
 • Kjøpsinformasjon: Informasjon vi får når du bestiller time hos oss, som hva du har kjøpt, kortnummer og betalingsmetode (f.eks. Visa).  Om du har brukerkonto hos oss vil du få oversikt over dine tidligere kjøp i din brukerkonto. 
 • Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med vårt kundesenter, som e-poster sendt mellom oss. 
 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker vår nettside og app, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der. 
 • Opplysninger fra partnere: Informasjon vi får fra våre samarbeidspartnere.

3  Hva bruker vi personopplysningene til

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål: 

 1. Tilpasse vår nettside: Ofte stilte spørsmål gjennom vår chat- og telefonløsning vil bli brukt til å forbedre nettsiden.
 2. Til videre oppfølging: Om du trenger en oppfølgingsamtale bruker vi tidligere informasjon du har gitt oss slik vi vet hva saken handler om.
 3. Kundeservice: Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss for å yte service og administrere ditt kundeforhold.

Det rettslige grunnlaget for formål 14 og 5 er vår berettigede interesse i å kunne tilby, videreutvikle og markedsføre våre tjenester. 

Det rettslige grunnlaget for formål 23 og 4 er for å oppfylle vår kontrakt med deg. 

Det rettslige grunnlaget for formål kan også være ditt samtykke, dersom du har gitt oss dette. Det kan være nødvendig for å sende deg markedsføring dersom du ikke lenger har brukerkonto hos oss, eller dersom vi sender deg markedsføring om våre samarbeidspartneres forestillinger.  

4  Deler vi dine personopplysninger?

Vi deler ikke noen personopplysninger. Vi tar det veldig alvorlig og det er kun ansatte hos oss som har tilgang til dine personopplysninger.

Vår IT-leverandør er norske og følger norske lover. Vår nettside har norsk webhotell, og vår chat-portal har server i EU og er GDPR-godkjent.

5  Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

 • Opplysninger om deg: Hvis du har brukerkonto hos oss, sletter vi opplysningene når du sier opp brukerkontoen eller automatisk etter 1 år.
 • Kjøpsinformasjon: Hvis du har brukerkonto hos oss, lagrer vi kjøpshistorikken din. Vi lagrer transaksjoner og betalingsinformasjon i 5 år i henhold til bokføringsloven. 
 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Vi lagrer informasjon om din bruk av våre nettsider i opptil 3 måneder.. 
 • Kommunikasjon: Vi lagrer kommunikasjon med våre kunder i 3 år, med mindre vi trenger informasjonen lengre på bakgrunn av for eksempel oppfølgingsamtale.

6  Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss å:

 • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
 • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.
 • Oppdatere dine personopplysninger.
 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare. 
 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
 • Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering. 
 • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet. 
 • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss. 

Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser. 

7  Informasjonskapsler

Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt. 

8  Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden/appen. 

9  Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon: 

Kontaktperson: Janne Håvarstein

Telefonnummer: [sett inn telefonnummer]

E-postadresse: post@spor-sykepleieren.no