symptomer ved apekopper

Apekopper (Monkeypox)

Apekopper er en infeksjonssykdom som forårsakes av apekoppviruset. På engelsk kalles sykdommen Monkeypox. Siden mai 2022 har det rapportert tilfeller av apekopper i land der apekopper vanligvis ikke forekommer, også i Europa, og i Norge.  Apekopper gir mild, og vanligvis selvbegrensende sykdom. Apekopper klassifiseres per 26.08.22som en allmennfarlig smittsom sykdom i Norge, i følge regjeringen. De aller fleste som smittes og får symptomer, blir friske av seg selv, uten behov for sykehusinnleggelse eller legehjelp. Det går vanligvis 6-14 dager fra man blir smittet, til sykdommen bryter ut. I noen tilfeller strekker denne perioden seg fra 5-21 dager. Det har vært et økende antall som smittes av apekopper i Norge i løpet av sommeren i år.

 

Smitte av apekopper

Smitte i det pågående utbruddet av apekopper, er i stor grad sett i sammenheng med praktisering av tilfeldig sex, spesielt med flere partnere, for eksempel i sexklubber og saunaer. Det er også  flere menn som har sex med menn, som smittes av apekopper i Norge. I slike miljøer kan smitte oppstå både ved direkte kroppskontakt med smittede personer, eller indirekte via møbler og overflater, uten at man faktisk har hatt seksuell kontakt. Å bruke kondom vil ikke forhindre smitte med apekopper.

Kontakt med med syke personer, samt klær, håndklær eller sengetøy som har vært brukt av en smittet person, bør unngås.  Dersom du mistenker at du kan ha blitt smittet av apekopper, plikter du å oppsøke lege. Du vil da få en medisinsk vurdering av symptomene dine, diagnose og eventuell smittesporing.

 

Symptomer og tiltak ved apekopper

De første symptomene som vanligvis oppstår, kan minne om symptomer på influensa. Feber, tretthet og hodepine kommer først, siden oppstår det ofte smerter i muskulatur, og følelse av stivhet. 1-3 dager oppstår det røde flekker på kroppen, som snart vil utvikle seg til væskefylte blemmer. For mange vil utslettet minne om det som oppstår ved vannkopper. Hos mange av tilfellene har utslettet startet i underlivet, eller i/ omkring munnen.

Blemmene vil etter hvert tørke inn av seg selv, og danne skorper, som siden vil falle  av. Noen kan oppleve at blemmene etterlater arr i huden, etter endt sykdomsperiode. Total varighet av sykdommen fra symptomer på redusert allmenntilstand oppstår, til huden igjen er normal, ligger på mellom 3-5 uker.

 

Isolering ved smitte

Hvis du er smittet og har symptomer på apekopper, bør du isoleres. Helsetjenesten i din kommune vil vurdere om dette bør gjøres i sykehus, eller i hjemmet ditt, så fremt allmenntilstanden din er god. Dersom du bor med personer som er spesielt utsatt for alvorlig sykdom, for eksempel små barn (under 6 år), gravide, kronisk syke med dårlig immunforsvar, eller skrøpelige eldre, bør det vurderes om du bør isoleres på annet egnet sted. Isolasjon må overholdes frem til skorpene faller av, og det dannes ny hud under. I løpet av isolasjonstiden, skal du følges jevnlig opp av helsevesenet, enten via egen fastlege, eller kommunehelsetjenesten.

Selv om du er i isolasjon, kan du gå ut, men vi anbefaler at du holder avstand til andre. Du bør ikke gå på jobb. Dersom du trenger å oppsøke helsehjelp, bør du bruke munnbind, og du bør dekke til/over utslettet. Du bør ikke benytte deg av offentlig transport. Det er en viss risiko for at dyr kan smittes dersom de er i tett kontakt med mennesker som har apekopper. Den smittede bør derfor unngå tett kontakt med kjæledyr.

 

Diagnose og behandling

Diagnosen apekopper kan stilles på bakgrunn av sykdomshistorikken til den enkelte. Dersom man har vært i kjent kontakt med en som er smittet med apekopper, og utvikler symptomer, er diagnosen sikker. Diagnosen bekreftes av en prøve av puss/væske fra utslettet.

Det finnes ingen godkjent behandling mot apekopper per i dag. Apekoppviruset er beslektet med koppeviruset. Vaksinen som ble utviklet mot kopper, og som utryddet kopper, antas å gi mer enn 85% beskyttelse mot apekopper. Leger plikter til å drive smittesporing av apekopperviruset, og det er gratis med undersøkelse og eventuell behandling av sykdommen.

Har du spørsmål om apekopper, eller lurer du på om du kan ha blitt smittet? Ta kontakt med oss via linken, så hjelper vi deg gjerne; http://spor-sykepleieren.no/bestillingsportal/

 

Forløp

Sykdomforløpet under det pågående utbruddet, er vanligvis mildt, og tilstanden går som regel over av seg selv. Men alvorlige forløp kan forekomme, så ved forverring av symptomer, bør du kontakte lege.

Du kan lese mer om apekopper her; https://www.helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/apekopper/

 

 

 

 

Del med dine venner