ensomhet

Ensomhet

Ensomhet er per definisjon ikke en sykdom, men et savn eller lengsel etter sosial kontakt med andre mennesker. Vi har alle en psykisk helse, og den er det viktig at vi tar vare på. I løpet av livet har vi alle behov for å høre til, eller være en del av et fellesskap. Det kan bety innad i en familie, eller i en vennekrets eller en gruppe av kollegaer. Det er følelsen av å kjenne seg ensom som er skadelig. Det å være alene er ikke det samme som å være ensom.

 

Hvorfor søke hjelp?

En av fem i Norge, oppgir at de har få personer å regne med ved personlige problemer. Hver fjerde ungdom mangler noen å snakke med når de har det vanskelig, og ønsker mer kontakt med foreldre eller andre trygge voksenpersoner.

Det kan være vanskelig for andre å forstå at du føler deg ensom, eller at du har det vanskelig. Det kan også være vanskelig, å sette ord på følelsen, og å fortelle andre hvordan du har det. Velg deg ut en eller to som du har god kontakt med, og som du kan stole på, og snakk med dem om hvordan du har det. Vær åpen og direkte, hvis du klarer.

Sosial isolasjon og ensomhet er forbundet med en rekke fysiske og psykiske helseplager, som hjerte- og karsykdom, stress, søvnproblemer, angst og depresjon.

 

Hvordan komme ut av ensomhet?

Meningsfulle sosiale møteplasser er viktig for å bygge nettverk, føle mestring og forebygge utenforskap. Initiativ som kan styrke opplevelsen av sosial støtte er helsefremmende, og kan redusere hyppigheten av både psykiske og fysiske plager. Hvis du selv er ensom, bør du selv prøve å komme deg ut av ensomheten, via selv å ta initiativ til sosialt samvær med andre. Bruk kontaktene dine, og start gjerne med sosiale medier, for så å gradvis utvide dette til reell fysisk kontakt.

Hvis du synes det er vanskelig å komme ut av ensomhet, kan du oppleve å ha mindre energi til å ta initiativ. Andre ganger kan venner trekke seg unna, fordi den som er ensom oppleves som krevende og energitappende. I tilfeller der det er for vanskelig å komme ut av ensomhet av egen hjelp, kan det være lurt å ta kontakt med lege. Fastlegen kan vurdere å gi henvisning til psykolog, eller selv hjelpe deg med samtaler.

Ønsker du å snakke med en sykepleier for å få hjelp til å finne måter å komme deg ut av ensomhet? Ta kontakt med oss i dag! http://spor-sykepleieren.no/bestillingsportal/

Vil du vite mer om ensomhet? Du kan lese mer her; https://www.helsenorge.no/psykisk-helse

#ensomhet #løftblikket #verdensdagenforpsykiskhelse #psykiskhelse #mentalhelse #snakkomdet #brydeg #vitrengerhverandre

Del med dine venner