urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon, også kjent som blærekatarr, skyldes en infeksjon i urinblæren som nesten alltid skyldes bakterier. Urinen inneholder vanligvis ikke bakterier, men noen ganger kan bakterier spre seg fra endetarmen til urinrøret. Herfra kan bakteriene forflytte seg opp til blæren, og forårsake en infeksjon og irritasjon i urinblærens- og urinrørets slimhinner. Dette fører til sammentrekninger i urinblæren, selv om den ikke er full. Dette fører til typiske symptomer som hyppig, men sparsom vannlatning. Urinveisinfeksjon er plagsomt, men det krever ikke alltid behandling med antibiotika. Svært mange tilfeller kan behandles uten medisiner. Hvis du drikker rikelig, så snart du merker symptomer, “skylles bakteriene ut” uten bruk av medisiner, og mange blir bra etter kort tid.

Urinveisinfeksjon hos kvinner er svært vanlig og utgjør omtrent 3,5 prosent av alle henvendelsene hos fastleger. I aldersgruppen 26 til 30 år er det 100 ganger så mange kvinner som menn som har urinveisinfeksjon. Gravide kvinner er særlig utsatt for urinveisinfeksjon, og for komplikasjoner som følge av urinveisinfeksjoner.

Kvinner er generelt mer utsatt for urinveisinfeksjon enn menn, på grunn av kortere urinrør fra naturens side. Denne teksten omhandler ukomplisert urinveisinfeksjon, hos ellers friske kvinner.

 

Årsaker

Det er nesten utelukkende bakterier fra tarmen som er årsak til urinveisinfeksjoner. Bakteriene kan komme inn i urinblæra ved at de vandrer fra huden, gjennom det korte urinrøret og inn til blæren. De kan også komme rett fra tarmen gjennom blæreveggen. En del kvinner får urinveisinfeksjoner hyppig, uten at man helt vet årsaken til det. Overgangsalder medfører endring av slimhinner i kroppen og kan disponere for urinveisinfeksjoner for godt voksne kvinner.

Urinveisinfeksjon er langt vanligere hos kvinner enn hos menn. Én av årsakene til dette er at kvinner har et betydelig kortere urinrør, slik at tarmbakterier lettere kan komme inn i blæren. Enkelte kvinner får også oppblussing av sykdommen i forbindelse med samleie. God hygiene nedentil, og tømming av blæren etter samleie, kan markant redusere faren for infeksjon.

Det er også tilsynelatende sammenheng mellom sjelden vannlating og hyppigere urinveisinfeksjoner. Kvinner som tømmer blæren sjelden, og som holder seg ved trang, gir tilfeldige bakterier mer ro til å formere seg. Dermed øker risikoen for å få urinveisinfeksjon.

Nyere forskning har bekreftet en sammenheng mellom nedkjøling og urinveisinfeksjon. . Det gamle rådet om å unngå å fryse og sitte på kaldt underlag, gjelder derfor fortsatt.

For kronisk syke som benytter urinkateter av ulike slag, er risikoen for urinveisinfeksjon dessverre større enn for ellers friske personer.

 

Symptomer

De vanligste symptomene kan oppsummeres slik, og oppstår over kort tid;

 • svie når – og etter du har tisset
 • hyppigere vannlatning enn vanlig, men med mindre mengde urin
 • varmefølelse i underlivet før, under og etter vannlatning
 • smerter nederst i magen og/eller nederst i korsryggen
 • endret farge og/eller lukt på urinen

Symptomene er så typiske at de aller fleste som har hatt urinveisinfeksjon tidligere, er i stand til å stille diagnosen selv. Diagnosen urinveisinfeksjon stilles først og fremst ut i fra de typiske symptomene. Vær imidlertid oppmerksom på at barn og eldre kan ha urinveisinfeksjon uten symptomer. Andre kan få feber og allmennsymptomer.

En urinprøve kan leveres til lege dersom du er i tvil om du har urinveisinfeksjon. Hos kvinner i alderen 16-65 år med typiske symptomer, og ingen øvrige symptomer som kan tyde på andre tilstander, er det unødvendig med urinprøve eller andre undersøkelser for å stille diagnosen.

 

Når bør lege kontaktes?

 • Hvis barna dine får symptomer som du tror kommer av en urinveisinfeksjon, bør du kontakte lege
 • Hvis du er gravid og mistenker at du har urinveisinfeksjon.
 • Hvis du i tillegg til symptomer får smerter i siden, feber, kvalme og/eller nedsatt allmenntilstand.
  • Dette kan bety at du har nyrebekkenbetennelse som må behandles straks.
 • Hvis du har fått resept fra legen, og har brukt antibiotika i noen dager, og symptomene ikke har forandret seg.
  • Ikke avslutt behandlingen med mindre legen din ber deg om det.
 • For menn som har liknende symptomer som er beskrevet i denne teksten, bør du alltid oppsøke lege.

Er du i tvil om bør kontakte lege, er det en gylden regel å heller ringe fastlegen en gang for mye, enn en gang for lite.

 

Behandling av urinveisinfeksjon

Vanlig urinveisinfeksjon går vanligvis over av seg selv i løpet av en uke. Det anbefales at du drikker rikelig med vann/ drikke med lav PH, og avventer noen få dager. Hvis du er gravid, skal du ikke vente, men ta kontakt med legen din slik at du får behandling umiddelbart.

I tilfeller der infeksjonen ikke går over av seg selv, er det vanlig med en 3 dagers antibiotikakur til ellers friske kvinner. Hos eldre kvinner (over 65 år), kan det bli nødvendig med en lengre antibiotikakur. Fastlege/legevakt vil gi deg resept på antibiotika tilpasset din situasjon. “Vente-og se”-resept på antibiotikakur, benyttes ofte. Dette er en resept hvor du anbefales å vente et par dager, og så starte kuren dersom plagene ikke avtar.

Noen kan oppleve lindring av symptomer med det plantebaserte legemidlet Cysticina ved milde, tilbakevendende nedre urinveisinfeksjoner.

 

Forløp

En ukomplisert urinveisinfeksjon har et godartet forløp uten behandling. Med rikelig drikke, og ved å unngå å fryse, vil svært mange bli bra etter kort tid, selv uten medisiner. For de som trenger antibiotikakur, blir de aller fleste blir raskt friske med behandling.

I sjeldne tilfeller kan en urinveisinfeksjon spre seg til øvre deler av urinveiene, og utvikle seg til nyrebekkenbetennelse. Dette fører til forverring av symptomene, og de fleste får feber og rygg- eller magesmerter. I slike situasjoner bør du kontakte lege snarest.

 

Hvordan forebygge urinveisinfeksjon?

Det er flere ting du kan gjøre selv for å forebygge urinveisinfeksjon:

 • Gå på do jevnlig, og tøm blæren fullstendig. Det skyller ut bakterier.
 • Unngå å holde deg hvis/når du må tisse
 • Unngå å fryse.
 • Ikke sitt på kaldt underlag.
 • Unngå bruk av pessar og sæddrepende midler, det antas å øke risiko for urinveisinfeksjon.
 • Gå på toalettet innen 15 minutter etter samleie, og gjør det til en vane
 • OBS! Nye forskning viser at tranebær ikke har forebyggende effekt mot urinveisinfeksjon.

 

Dersom tilbakevendende infeksjoner er et problem, kan det være aktuelt å gi medisinsk behandling for å forebygge nye infeksjoner;

 • Etter overgangsalderen (menopausen) kan lokalbehandling med østrogen virke forebyggende.
 • Er du en av dem som får fremprovosert urinveisinfeksjon av samleie, kan det hjelpe å tisse etter samleie.
 • Kvinner med hyppige, gjentatte urinveisinfeksjoner kjenner selv sine symptomer. Er dette tilfellet for deg, vil legen vanligvis kunne skrive ut resept på antibiotika slik at du har tilgang på antibiotika hvis behovet skulle melde seg.
   • Du kan da på egen hånd starte behandling tidlig etter symptomstart. Vanligvis er det også da nok med en kort antibiotikakur i tre dager.
   • ‘Det er liten risiko for resistensutvikling ved så korte antibiotikakurer.

Du kan lese mer om antibiotika- behandling, bivirkninger og resistens her; http://spor-sykepleieren.no/antibiotika/

 

Del med dine venner